Organisation

Förskolan Tryggis drivs som en föräldraförening, i form av en ekonomisk förening. Detta innebär bl. a att:

• Föräldrarna har ett större inflytande över verksamhetens strategiska utformning än vad som är fallet för kommunala förskolor

• Verksamheten följer kommunens uppställda innehålls- och kvalitetskrav

• Förskolan har en egen budget och är ej vinstdrivande

• Förskolans verksamhet kontrolleras av kommunen och redovisningen granskas av en extern revisor

• Förskolan förljer Stockholms stads regler kring avgifter och inkomsttak.

 

Upptagningsområde

Barnen på Tryggis hämtar vi i första hand i från närområdet. Det är också viktigt att barnens föräldrar delar våra värderingar och är villiga att engagera sig i Tryggis