Föräldrarmedverkande

Arbetsgrupper
Alla föräldrar tillhör en arbetsgrupp som ansvarar för ett visst område. Det finns en trädgårdsgrupp, en fixargrupp och en städgrupp. Grupperna utför praktiska sysslor som rör förskolans skötsel. Det kan till exempel vara att borsta på gården, byta trasiga glödlampor, tvätta stolar och så vidare.

 

Trivseldag på fredagar
Varje förälder deltar en halv dag per termin i verksamheten på Tryggis. Tanken med detta är att alla ska komma närmare det dagliga arbetet på Tryggis och därigenom lära känna pedagogerna, barnens kamrater, samt få en ökad förståelse för verksamheten. I god tid innan terminsstarten utarbetas ett schema så att alla kan planera in sin trivseldag på Tryggis.