Kontakt

Kösystem

Tryggis har ett eget kösystem. Vi är dock anslutna till Stockholms stads gemensamma ansökningssystem för förskola och pedagogisk omsorg vilket innebär att du ställer ditt barn i kö hos oss via ”min barnomsorg” på Stockholms stads hemsida men skicka för säkerhetsskull även en anmälan per epost till köansvarig på Tryggis. Tryggis egna kösystem innebär att vi beviljats avsteg från de kommunala köreglerna. Främst tillsätter vi barn efter syskonförtur samt att det är familjer som är väl insatta i vad det innebär med ett förädrarkooperativ. Det innebär bl.a. att man intresserar sig för att förskolan drivs på bästa sätt och tar gemensamt ansvar i de olika arbetsgrupper som finns samt trivseldagar.  Frågor angående köanmälningar eller liknande skickas till koansvarig@tryggis.se

Adress:

Förskoleföreningen Tryggis

Dr Abrahamsväg 29

168 59 Bromma

Tel: 08- 87 05 36

E-post: info@tryggis.se

Öppetider

Måndag - Fredag kl 06:30 - 17:15

 

Varje månad genomför personalen en arbetsplatsträff dä förskolan stänger tidigare.

 

Förskolan har stängt under fyra veckor på sommaren samt under  planeringsdag per termin. En på våren och en på hösten.