Kontakt

Kösystem

Tryggis har ett eget kösystem. Vi är dock anslutna till Stockholms stads gemensamma ansökningssystem för förskola och pedagogisk omsorg vilket innebär att du ställer ditt barn i kö hos oss via ”min barnomsorg” på Stockholms stads hemsida men skicka för säkerhetsskull även en anmälan per epost till köansvarig på Tryggis. Tryggis egna kösystem innebär att vi beviljats avsteg från de kommunala köreglerna. Främst tillsätter vi barn efter syskonförtur samt att det är familjer som är väl insatta i vad det innebär med ett förädrarkooperativ. Det innebär bl.a. att man intresserar sig för att förskolan drivs på bästa sätt och tar gemensamt ansvar i de olika arbetsgrupper som finns samt trivseldagar.  Frågor angående köanmälningar eller liknande skickas till koansvarig@tryggis.se

Adress:

Förskoleföreningen Tryggis

Dr Abrahamsväg 29

168 59 Bromma

Tel: 08- 87 05 36

E-post: info@tryggis.se

Öppetider

Måndag - Fredag kl 06:30 - 17:15
Öppettiderna anpassas efter  aktuellt behov. Vid utökat behov kan öppettider mellan 06.30 - 18.30 erbjudas.

Klagomålshantering

Klagomål och feedback kan lämnas in via den fysiska postlådan och kan lämnas anonymt. Klagomål protokollförs och huvudmannen som bedömmer hur klagomålet skall hanteras. Målet är att återkoppling skall ske inom 5 arbetsdagar om möjligt. Klagomål kan vara av sådan art att de tar längre tid att processa än de målsatta 5 arbetsdagarna.