Kontakt

Kösystem

Tryggis har ett eget kösystem. Vi är dock anslutna till Stockholms stads gemensamma ansökningssystem för förskola och pedagogisk omsorg vilket innebär att du ställer ditt barn i kö hos oss via ”min barnomsorg” på Stockholms stads hemsida men skicka för säkerhetsskull även en anmälan per epost till köansvarig på Tryggis. Frågor angående köanmälningar eller liknande skickas till koansvarig@tryggis.se

Adress:

Förskoleföreningen Tryggis

Dr Abrahamsväg 29

168 59 Bromma

Tel: 08- 87 05 36

E-post: info@tryggis.se