TRYGGIS

Organisation

Förskolan Tryggis drivs som en föräldraförening, i form av en ideell förening. Detta innebär bl.a att:
 

  • Föräldrarna har ett större inflytande över verksamhetens strategiska utformning än vad som är fallet för kommunala förskolor
  • Verksamheten följer kommunens uppställda innehålls- och kvalitetskrav
  • Förskolan har en egen budget och är ej vinstdrivande
  • Förskolans verksamhet kontrolleras av kommunen och redovisningen granskas av en extern revisor
  • Förskolan följer Stockholms stads regler kring avgifter och inkomsttak.