TRYGGIS

Föräldramedverkande

Hos oss har du som förälder ingen arbetsplikt i den dagliga verksamheten. Veckostädningen på Tryggis sköts av en städfirma och vakanser hos förskolepersonalen täcks upp av vikarier eller via bemanningsföretag. Däremot ingår du som förälder antingen i en arbetsgrupp eller med särskilt ansvarsområde i styrelsen. Alla föräldrar deltar även varje termin på en sk. trivseldag. Minst en förälder per familj deltar även varje termin på den gemensamma Trädgårdsdagen som brukar avslutas med korvgrillning och fika.

 

Arbetsgrupper

Alla föräldrar (förutom de som ingår i styrelsen) tillhör en arbetsgrupp som ansvarar för ett visst område. Det finns en Trädgårdsgrupp, en Fixargrupp, en Städgrupp och en Trivselgrupp. Grupperna utför praktiska sysslor som rör förskolans skötsel. Ingår man i Trädgårdsgruppen har man trädgårdsvecka ett par gånger per år, Fixargruppen utför löpande underhåll och mindre renoveringar vid behov, Städgruppen träffas ett par gånger per år för gemensam storstädning och Trivselgruppen ansvarar för att välkomna nya familjer, ordna diverse trivselaktiviteter, etc.

 

Trivseldag på fredagar

Varje förälder deltar en halv dag per termin i verksamheten på Tryggis. Tanken med detta är att alla ska komma närmare det dagliga arbetet på Tryggis och därigenom lära känna pedagogerna, barnens kamrater, samt få en ökad förståelse för verksamheten. I god tid innan terminsstarten utarbetas ett schema så att alla kan planera in sin trivseldag på Tryggis.

 

Styrelse

Förskoleföreningen drivs av en styrelse bestående av 6 föräldrar (5 ledamöter och 1 suppleant). Föräldrarna i styrelsen ingår inte i någon arbetsgrupp utan ansvarar istället för olika arbetsuppgifter via sitt styrelseuppdrag.