TRYGGIS

Föräldramedverkande

Hos oss har du som förälder ingen arbetsplikt i det dagliga arbetet. Veckostädningen på Tryggis sköts av en städfirma och vakanser hos förskolepersonalen täcks upp av vikarier eller via bemanningsföretag. Däremot ingår du som förälder antingen i en arbetsgrupp eller med särskilt ansvarsområde i styrelsen. Alla föräldrar deltar även varje termin på en sk. trivseldag. Minst en förälder per familj deltar även varje termin på den gemensamma Trädgårdsdagen som brukar avslutas med korvgrillning och fika.

 

Arbetsgrupper

Alla föräldrar tillhör en arbetsgrupp som ansvarar för ett visst område. Det finns en trädgårdsgrupp, en fixargrupp och en städgrupp. Grupperna utför praktiska sysslor som rör förskolans skötsel. Deltar man i trädgårdsgruppen har man trädgårdsvecka någon gång per år, fixargruppen har Fixardag någon dag per år och Städgruppen träffas någon gång per år för gemensam storstädning. 

 

Trivseldag på fredagar

Varje förälder deltar en halv dag per termin i verksamheten på Tryggis. Tanken med detta är att alla ska komma närmare det dagliga arbetet på Tryggis och därigenom lära känna pedagogerna, barnens kamrater, samt få en ökad förståelse för verksamheten. I god tid innan terminsstarten utarbetas ett schema så att alla kan planera in sin trivseldag på Tryggis.

 

Styrelse

Förskoleföreningen drivs av en styrelse bestående av 6 föräldrar (5 ledamöter och 1 suppleant). Föräldrarna i styrelsen ingår inte i någon arbetsgrupp utan ansvarar istället för olika arbetsuppgifter via sitt styrelseuppdrag.