TRYGGIS

Kontakt

Tryggis kö

Vill du ställa ditt barn i kö på Tryggis använder du e-tjänsten ”min barnomsorg” på Stockholms stads hemsida. Mer info om det gemensamma ansökningssystemet finns här.

 

Tryggis är en förskoleförening som drivs av oss föräldrar. För att visa ditt intresse för vår förening och ställa eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss via koansvarig@tryggis.se. Vi har beviljats undantag från skollagens öppenhetskrav som kan läsas i sin helhet här.

 

Tryggis kökriterier

 

  1. Föräldrar som vill engagera sig i Tryggis (i enlighet med undantaget från skollagens öppenhetskrav) och därmed vill bli medlemmar i föreningen.
  2. Syskonförtur
  3. Kötid

 

Adress

Förskoleföreningen Tryggis

Doktor Abrahams väg 29

168 59 Bromma

Tel: 070 - 306 55 96

E-post: info@tryggis.se

 

Klagomålshantering

Klagomål och feedback kan lämnas in via den fysiska postlådan och kan lämnas anonymt. Klagomål protokollförs och huvudmannen bedömer hur klagomålet skall hanteras. Målet är att återkoppling skall ske inom 5 arbetsdagar om möjligt. Klagomål kan vara av sådan art att de tar längre tid att processa än de målsatta 5 arbetsdagarna.