TRYGGIS

Skapande

Språk och kultur
Vi läser många sagoböcker, sjunger sånger, rim och ramsor. Vi använder både nytt och traditionellt material, köpt och lånat. Vi försöker också få barnen att lyssna på och samtala om berättelser och sagor. Barnet skall få vidgade kunskaper om sig själv och sin omvärld. Vi lär oss att bättre förstå och respektera andra levnadssätt och kulturer. De lite äldre barnen erbjuds lättsam engelskundervisning.

Sång och musik
Vi sjunger på våra samlingar, där vi följer årstiderna och använder oss av gamla och nya låtar men vi sjunger också gamla kända melodier och byter ut deras texter. Vi använder oss av rytmikinstrument. Det ingår även rörelselekar som stärker kroppsuppfattningen och den kroppsliga uttrycksförmågan.


Skapande

Målarfärger av olika slag, kritor, papper och lera finns alltid tillgängligt att när som helst ge sig i kast med. Skapandet skall vara både fritt och organiserat. Vi tar också ut material för skapande utomhus genom att ha stafflier framme utomhus eller måla med vattenfärg på snön.


Tema

Vi pedagoger utgår alltid från barnens intresseområden och väljer passande temainriktningar som kan sträcka sig över en termin, ett läsår eller en månad beroende på temats omfattning.


Utflykter

Vi tycker om att åka på olika utflykter. T.ex teaterbesök, museibesök, rim och ramsor på biblioteket, och till närliggande parker. Vi gör också gärna studiebesök på föräldrars arbetsplatser.